Eén vraag domineert op de G7-top: hoe kunnen westerse democratieën vuist maken tegen Poetins imperialisme? (2024)

Buitenland Rusland

Eén vraag domineert op de G7-top: hoe kunnen westerse democratieën vuist maken tegen Poetins imperialisme? (1)

Amerikaans president Biden arriveert in Beieren voor de G7-top.

De oorlog in Oekraïne en de impact ervan op de rest van de wereld, dat wordt het belangrijkste gespreksonderwerp voor de leiders van de 7 rijkste en democratische industrielanden en de Europese Unie, de zogenoemde G7. Die top start vandaag in Beieren in Duitsland. Het doel: eenheid tonen in de aanpak van het imperialisme van Russisch president Poetin.

In het luxehotel Schloss Elmau, in de Beierse Alpen, niet ver van de Duitse grens met Oostenrijk, komen vanaf vandaag de leiders van de 7 rijkste en democratische industrielanden (Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) en de Europese Unie samen, de zogenoemde G7. Ze zullen zich er de komende dagen buigen over de grote kwesties die wereld in de ban houden.

De stemming zal er zonder twijfel veel somberder zijn dan vorig jaar, toen het einde van de coronapandemie in zicht leek en een economische heropleving zich aandiende. De grote donderwolk: de oorlog die Rusland voert in Oekraïne en impact die dat heeft op de inflatie, de energieprijzen en voedselbevoorrading.

Eén vraag domineert op de G7-top: hoe kunnen westerse democratieën vuist maken tegen Poetins imperialisme? (2)

Schloss Elmau vormt het decor van de G7-top.

Nieuwe sancties

Eenheid in moeilijke tijden en hoe Rusland een halt kan worden toegeroepen, dat worden de kernboodschappen. Zo wordt er onderhandeld over nieuwe sancties, zoals een importverbod op goud uit Rusland en een maximumprijs op de invoer van Russische olie. Ook worden alle opties op tafel gelegd om de hoge energieprijzen aan te pakken en de Russische olie- en gasimport te vervangen.

Je merkt toch dat een deel van de wereld, vooral in het zuiden, deze oorlog als een Europese zaak is gaan beschouwen

De Oekraïense president Zelenski zal hier morgen virtueel deelnemen aan de top. "Verwacht wordt dat de wereldleiders hun volle steun zullen herbevestigen aan Oekraïne", blikt VRT NWS-buitenlandjournalist Tom Van de Weghe vooruit in "De ochtend" op Radio 1. "Militair en economisch, voor zolang het nodig is om die oorlog te winnen én het grondgebied terug te veroveren dat Rusland heeft ingepalmd. Concreet betekent dat wellicht meer wapens en bescherming tegen massavernietigingswapens."

Daarnaast zal er ook worden nagedacht over een soort 'Marshallplan' voor Oekraïne, een groot herstelplan zoals Europa dat kreeg na WOII.

Scharniermoment

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft dit jaar ook partnerlanden uit Afrika, Zuid-Amerika en India en Indonesië uitgenodigd. Het doel is ook hier: een signaal van eenheid sturen, maar ook tonen dat de democratieën in de wereld echt samen optreden tegen wat ze het imperialisme van Poetin noemen.

Eén vraag domineert op de G7-top: hoe kunnen westerse democratieën vuist maken tegen Poetins imperialisme? (3)

Er waren ook wat traditionele betogingen tegen de aanpak van de G7, maar die bleken kleiner dan verwacht. 2022 Kyodo News

"Je merkt toch dat een deel van de wereld, vooral in het zuiden, deze oorlog als een Europese zaak is gaan beschouwen waar ze niets mee te maken hebben, maar waarvan ze toch de gevolgen ondervinden", zegt Van de Weghe. Het Westen wil die landen ervan overtuigen dat de oorlog een wereldwijd probleem vormt en dat het niet de sancties zijn die voor de stijgende voedselprijzen zorgen.

Als dat nog niet genoeg is, komen ook de klimaatproblemen, de groeiende assertiviteit van China en de opmars van autoritaire regimes aan bod. De G7 vormt bovendien de opmaat voor een NAVO-top later deze week in Madrid. Het Witte Huis sprak alvast over "een scharniermoment voor de transatlantische solidariteit".

Beluister hier het hele gesprek in "De ochtend" op Radio 1:

Eén vraag domineert op de G7-top: hoe kunnen westerse democratieën vuist maken tegen Poetins imperialisme? (4)

Kan G7-top eensgezindheid tonen?

Meest gelezen

  1. Consument Honderden mensen lopen elk jaar overgangsuitkering mis wanneer partner overlijdt: "Gemiddeld 1.400 euro per maand die... Update 13 min
  2. Ieper Park Bellewaerde Ieper vraagt compensatie voor opvang ontsnapte witte kangoeroe: eigenaar moet 10 tickets kopen di 16 apr 17:23
  3. Justitie Jongen van 9 die gisteren na school verdween, levend teruggevonden in gracht 10:35
  4. Economie De kasbon is terug van weggeweest, maar is het ook een interessante belegging? 09:13
  5. Merksem Meisje (17) ernstig gewond na ongeval met tram in Merksem 10:17
  6. Bart De Pauw Keert Bart De Pauw nog terug op tv? "Dat schip lijkt vertrokken, maar ik zou graag achter de schermen werken" di 16 apr 22:29
  7. Bart De Pauw Het duurde een tijd voor Bart De Pauw "het zelf scherp zag": hoe komen daders van grensoverschrijdend gedrag tot inkeer? 58 min
  8. PFAS-vervuiling 1 op de 6 Vlaamse drinkwaterstalen voldoet niet aan strengste PFAS-aanbevelingen 07:36
  9. Sint-Joost-ten-Node Raad van State fluit burgemeester Kir terug: tweede dag van rechts-conservatieve top in Sint-Joost-ten-Node mag doorgaan Update 09:31
Eén vraag domineert op de G7-top: hoe kunnen westerse democratieën vuist maken tegen Poetins imperialisme? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated:

Views: 6129

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.